Box
Box
Box
Tel Cars
Taxi text head

แท็กซี่สนามบินหาดใหญ่ บริการรถแท็กซี่ รถเก๋ง 4 ที่นั่ง (พร้อมคนขับ) รับ-ส่ง เดินทางท่องเที่ยว,นำเที่ยว,ทำบุญ,ไหว้พระ,ร้านอาหาร ภายในเขต หาดใหญ่ สนามบิน สงขลา และ ต่างจังหวัด ทั่วราชอาณาจักรไทย แท็กซี่ของเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม บริการสำหรับทุกท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ราคาถูก รถสะอาด สะดวก ปลอดภัย รวดเร็วทันใจ ห้องผู้โดยสารกว้างขวาง รองรับผู้โดยสารได้ทุกระดับ

 • ตรวจสอบอัตราค่าบริการการเดินทางได้ที่ตาราง
 • เรียกรถแท็กซี่ด่วน โทร 086-2913099
 • อัตราค่าบริการอาจมีการปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยการเดินทาง.
 • (for English Please call +6686-291-3099)
 • หมายเหตุ - รถเก๋งสามารถเดินทางได้ 4 ท่าน / ไม่รวมค่าอาหาร,ที่พัก และ ค่าบัตรผ่านต่างๆ

  อัตราค่าบริการ

  ภาพ ประเภท นิยม ปลายทาง ราคา หมายเหตุ
  เมืือง ตัวเมืองหาดใหญ่ เริ่มต้น 150 ตามระยะ/ตามตกลง
  เดินทาง สนามบินหาดใหญ่ 250 นอกเมือง 300
  ตลาด ตลาดน้ำคลองแห 250 ไป-กลับ 500
  ท่องเที่ยว สวนสัตว์สงขลา/สวนน้ำ 500 ตามเวลารอ
  ท่องเที่ยว สงขลาอะควาเรี่ยม 500 ตามเวลารอ
  ทะเล สงขลา/แหลมสมิหลา 500 -
  ทะเล ทัวร์ 1 วัน หาดใหญ่-สงขลา (3เขา,เกาะยอ,นางเงือก) 1700 -
  ทะเล เกาะยอ 500 -
  น้ำตก น้ำตกโดนงานช้าง
  ไหว้พระ สวนสาธารณะ / บนเขา พระพรหมฯ / กระเช้าลอยฟ้า พระพุทธมงคล / เจ้าแม่กวนอิม 700 2เขา,3เขา
  ไหว้พระ วัดอาจารย์ทอง (วัดป่ากอ) 500 -
  ไหว้พระ วัดขวด 1000 -
  ไหว้พระ วัดนาทวี 800 ไป-กลับ 1500
  ไหว้พระ วัดท่าท้อน 250 ไป-กลับ 400
  ไหว้พระ วัดเจดีย์สแตนเลส (วัดพระธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล) 500 รอ 1 ชม.
  ไหว้พระ วัดทรายขาว (ปัตตานี) 1500 ไป-กลับ 2000
  ไหว้พระ วัดช้างไห้ 1500 ไป-กลับ 2000
  ไหว้พระ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 1500 ไป-กลับ 2000
  ไหว้พระ วัดพระโค๊ะ 1400 -
  ไหว้พระ วัดแม่ชี (คลองแงะ) 700 -
  ไหว้พระ วัดพระธาตุ (นครศรีธรรมราช) 2500 ไป-กลับ
  เมือง ตัวเมือง (นครศรีธรรมราช) 2000 -
  เมือง ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) 2000 -
  ท่องเที่ยว เขาน้ำค้าง 1000 -
  ท่องเที่ยว วัดขวด+เขาน้ำค้าง 1500 -
  เมือง นาหม่อม 300 ตามตกลง
  เมือง จะนะ 600 ตามตกลง
  ทะเล หาดสะกอม 900 (พื้นที่สีแดง)
  เมือง ตัวเมือง (ปัตตานี) 1500 (พื้นที่สีแดง)
  เมือง ตัวเมือง (ยะลา) 1700 (พื้นที่สีแดง)
  เมือง ตัวเมือง (นราธิวาส) 2400 (พื้นที่สีแดง)
  เมือง บ้านพรุ 250 ตามตกลง
  เมือง ทุ่งลุง 400 ตามตกลง
  เมือง คลองแงะ/ปริก 500 ตามตกลง
  เมือง สะเดา 600 ตามตกลง
  บันเทิง ด่านนอก 700 ไป-กลับ 1000
  ซื้อสินค้า ปาดังเบซาร์ 700 ตามตกลง/เวลารอ
  ซื้อสินค้า ปาดังเบซาร์+วัดเขารูปช้าง 900 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง ตรัง 2200 ตามตกลง
  ท่าเรือ ท่าเรือตำมะลัง 1500 -
  ท่าเรือ ท่าเรือปากบารา 1500 -
  ล่องแก่ง สตูล (ล่องแก่ง) 1700 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง กระบี่ 4000 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง พังงา 5000 ตามตกลง/เวลารอ
  ทะเล ภูเก็ต 5500 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง ป่าบอน (พัทลุง) 800 -
  เมือง แม่ขรี (พัทลุง) 900 -
  เมือง ตัวเมือง (พัทลุง) 1400 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง สถานีขนส่ง (พัทลุง) 1400 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง ลำปำ (พัทลุง) 1500 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง ควนขนุน (พัทลุง) 1500 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง หลานตาชู (พัทลุง) 1500 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง ทะเลน้อย (พัทลุง) 1600 ตามตกลง/เวลารอ
  ทำบุญ วัดถ้ำสุมโน (พัทลุง) 1600 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง นครศรีธรรมราช 2300 ตามตกลง/เวลารอ
  เมือง สุราษฎร์ธานี 4000 ตามตกลง
  เมือง ชุมพร 6000 ตามตกลง
  เมือง ประจวบฯ 7000 ตามตกลง
  เมือง กรุงเทพ 9000 ตามตกลง/เวลารอ

  บริษัท ธนวัฒน์ กิจรุ่งเรือง จำกัด |
  บริการแท็กซี่หาดใหญ่ โทร 086-2913099